Sponzoři

DOTACE

Brno je centrem jižní Moravy a krajské město Jihomoravského kraje. S téměř 400 000 obyvateli je po Praze druhým největším městem České republiky. Brno je dále centrem soudní moci České republiky, univerzitním městem, centrem vědy, výzkumu a inovací a hlavním městem veletrhů.

Z rozpočtových prostředků Města Brna čerpáme v roce 2023 finanční dotace na projekty:

Zabezpečení celoročního provozu sportovního areálu na ulici Cacovice 9 v Brně pro činnost mládeže a dospělých

379.000
Zabezpečení pravidelné sportovní činnosti dospělých v ragby 165.000
Zabezpečení celoroční tréninkové činnosti a soutěží mládeže v ragby 575.000
Podpora vrcholového sportu 649.000

 

Z programu "MUJ KLUB 2022" čerpáme:

Podpora a rozvoj mládežnického ragby v RCDB 404.064
Provoz 0

 

Městská část Brno - Maloměřice a Obřany je jednou z částí statutárního města Brna, leží na severovýchodním okraji města Brna po obou březích řeky Svitavy, a představuje vstupní prostor do nejjižnější části Chráněné krajinné oblasti Moravský kras.

1. Dotace dle čl. I se poskytuje na projekty a provozní náklady v oblasti kultury a sportu, na posílení nákupi inventáže nezbytného pro provoz a činnost příjemce dotace, za účelem rozvoje kulturně a sportovně prospěšných volnočasových aktivit dětí a mládeže i široké veřejnosti, a to na období čerpání dotace od 01.01.2023 do 31.12.2023.
2. Částka 15.000,- Kč pro poskytnutí dotace podle čl. I. je uvedena v § 3419 výdajové části rozpočtu poskytovatele na rok 2023.