POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Rugby Club Dragon Brno, z.s, se sídlem 614 00 Brno, Cacovice 973/9, svolává valnou hromadu svých členů.

Datum konání: 21. 9. 2021
Čas konání: 19.00 hodin
Místo konání: Klubovna RCDB, 614 00 Brno. Cacovice 973/9

Program valné hromady:
1. Zahájení
2. Výroční zpráva o hospodaření za uplynulé období 2020
(odsouhlasení hospodářského výsledku roku 2020)
3. Zpráva sportovního ředitele RCDB
4. Volba členů výkonného výboru
5. Volba členů kontrolní komise
6. Diskuze
7. Závěr

Prosíme všechny zájemce, kteří mají zájem o práci ve výboru, aby své rozhodnutí zaslali do 14.9.2021 na adresu: sekretariat@dragonbrno.cz

Za Rugby Club Dragon Brno, z.s.
Jiří Valášek - předseda klubu

V Brně dne 2. 9. 2021