POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Rugby Club Dragon Brno, z.s, se sídlem 614 00 Brno, Cacovice 973/9, svolává valnou hromadu svých členů.
Datum konání: 30. 6. 2020
Čas konání: 19.00 hodin
Místo konání: Klubovna RCDB, 614 00 Brno. Cacovice 973/9
 
Program valné hromady:
1. Zahájení
2. Odsouhlasení hospodářského výsledku za rok 2019
3. Stručná zpráva sportovního úseku RCDB
4. Představení projektu „Nadstavba provozní budovy RCDB“
5. Diskuze
6. Závěr
 
Za Rugby Club Dragon Brno, z.s.
Jiří Valášek - předseda klubu V Brně dne 17. 05. 2020