POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Rugby Club Dragon Brno, z.s, se sídlem 614 00 Brno, Cacovice 973/9, svolává valnou hromadu svých členů.
 
Datum konání: 12. 11. 2019
Čas konání: 17.00 hodin
Místo konání: Klubovna RCDB, 614 00 Brno. Cacovice 973/9
 
Program valné hromady:
1. Zahájení, schválení programu, volba orgánu VH
2. Volba členů výkonného výboru
3. Volba členů kontrolní komise
4. Závěr
 
Za Rugby Club Dragon Brno, z.s.
Jiří Valášek - předseda klubu
 
V Brně dne 24. 10. 2019
 
Pozvánka je určena pro řádné členy spolku Rugby Club Dragon Brno, z.s, dle platných Stanov
spolku ze dne 14. 12. 2015. Pojmy členství s jejich právy a povinnostmi - viz Hlava IV.
citovaných Stanov.