POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Rugby Club Dragon Brno, z.s, se sídlem 614 00 Brno, Cacovice 973/9,

svolává valnou hromadu svých členů.

 

Datum konání: 18. 06. 2019

Čas konání: 18.00 hodin

Místo konání: Klubovna RCDB, 614 00 Brno. Cacovice 973/9

 

Program valné hromady:

  1. Zahájení, schválení programu, volba orgánu VH
  2. Výroční zpráva a odsouhlasení hospodářského výsledku za uplynulé účetní období (2018)
  3. Zpráva sportovního ředitele RCDB
  4. Návrh a odsouhlasení členských příspěvků na rok 2020
  5. Volba členů výkonného výboru
  6. Volba členů kontrolní komise
  7. Diskuze
  8. Závěr

Na základě Hlavy III, článku 2.1 platných Stanov spolku (ze dne 14. 12. 2015), svolávám v termínu 18. 6. 2019 Valnou hromadu spolku Rugby Club Dragon Brno, z.s. Čas, místo konání, program a další podrobnosti - viz POZVÁNKA na VH. Možnost shlédnutí dokumentů - účetní uzávěrky za rok 2018, kopie budou pověšeny vedle pozvánky v sídle spolku. Svolaná VH je výroční, tzn.. že budou voleny nové organy spolku a to výbor spolku (max. 9 členů ) a kontrolní komise (povinně 3 členi).

Zájemci o práci v orgánech spolku, napište požadavek o jakou práci máte zajem na můj email: valasekj@dragonbrno.cz a to nejpozději do 3. 6. 2019. Současně napište i datum narození a bydliště (bude použito pro sestavení listiny kandidátů). Tento požadavek platí i pro členy stávajících orgánů spolku, jejichž současný mandát konáním VH končí.

Seznam přihlášených kandidátu bude vyvěšen v sídle spolku cca týden před konáním VH, tedy od 11. 6. 2019.

Za Rugby Club Dragon Brno, z.s.
Jiří Valášek - předseda klubu                                                      

V Brně dne 19. 05. 2019

Pozvánka je určena pro řádné členy spolku Rugby Club Dragon Brno, z.s, dle platných Stanov spolku ze dne 14. 12. 2015. Pojmy členství s jejich právy a povinnostmi - viz Hlava IV. citovaných Stanov.