INDIVIDUÁLNÍ TRÉNINKY

Dle nového nařízení vlády a postupného uvolňování opatření přistupujeme k omezenému režimu na našem hřišti pro individuální tréninky.

Prosím všechny, kteří by rádi využili k tréninkům naše hřiště, k dodržení následujících pravidel:

  1. Vstup na hřiště je povolen pouze členům klubu RCDB.
  2. Je nutné si předem zarezervovat v online tabulce den a čas pro trénink. Možné termíny naleznete zde.
  3. Mimo dané termíny je vstup na hřiště povolen pouze po dohodě s Lindou V., Honzou Z. nebo Jimym.
  4. Maximální povolený počet lidí na hřišti na jeden tréninkový blok je 8 (v případě seniorů) a 8 + 1 (v případě mládežnických kategorií), tzn. na každé čtvrtině se budou pohybovat maximálně dva hráči v bezpečné vzdálenosti do 2 metrů od sebe. Při dodržení těchto nařízení není nutno používat při tréninku ochranné roušky. U mládežnických kategorií U8-U19 je povolen navíc trenér kategorie (jeho účast je nutná), který bude ručit za dodržování pravidel a hygienických opatření.
  5. Dané časy se musí dodržovat. Jsou nastavené tak, abyste se hráči nepotkali s předchozí nebo budoucí skupinou. Prosím všechny, je nutné zabránit jakémukoli sdružování hráčů v prostorách hřiště.
  6. Pod pergolou budou připraveny 2 pytle starých míčů (všech velikostí). Prosím, používejte pouze je nebo svoje donesené z domu.
  7. U míčů bude připravena dezinfekce, je nutné před použitím a po použití použité balóny vydezinfikovat. Je nutné dezinfikovat si i své ruce před i poté (vlastní dezinfekcí).
  8. Při odchodu ze hřiště je nutné znovu použít ochranných roušek. 
  9. Vstup do vnitřních prostor klubu i šaten je zakázán. Vyjímku tvoří pouze pověření lidé pro nezbytné úkony, např. dofouknutí míčů, na nezbytně krátkou dobu.
  10. O případných změnách omezeného režimu vás budeme informovat na základě právních výkladů opatření na stránkách ČUS a NSA (Národní sportovní agentura). 

V Brně dne 14. 4. 2020

                                                                   
                                                                                          Linda Vrátníčková, DiS.
                                                                                              Sportovní ředitel
                                                                                             RC Dragon Brno